Gespecialiseerd Pedicure

Wat is een medisch pedicure en wat doet zij?

Een medisch pedicure houdt zich bezig met de verzorging en het behandelen van voeten, huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de cosmetische pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen en technieken zoals bijvoorbeeld nagelregulatie, nagelreparatie en nagelprothesen. Daarnaast zijn er ook nog andere specialistische technieken zoals: orthesiologie, antidruktechnieken en medical taping.

Voeten met een verhoogd risicovoet op complicaties zoals reuma, diabetes, spasticiteit, verwaarloosde en de oudere voet behoren tot de risicovoet die door de medisch pedicure behandeld wordt. De behandelingen zijn gericht op vermindering van pijnklachten of klachtenvermindering, waarbij de behandeling meer medisch gericht is dan cosmetisch.

Taken van de medisch pedicure

Een medische pedicure heeft verschillende taken hierbij te denken aan:

 

  • Behandelen en verzorgen van nagels, voet en huid..
  • Geschikte producten, gereedschappen en materialen gebruiken..
  • Hygiënisch werken volgens de code van het voetverzorgingbedrijf..
  • Zorgvuldig, bewust en alert handelen..
  • Risicovolle situaties herkennen en daarnaar handelen..
  • Het geven van een goed en duidelijk (schoen)advies..
  • Preventief werken en handelen..
  • Mogelijke contra-indicaties rapporteren aan de ketenzorg..
  • Doorverwijzen naar de arts of andere disciplines zoals podotherapeut, fysiotherapeut of reumatoloog.